Wednesday, April 04, 2007

Putra - putri Nabi saw.

Putra-putra Nabi saw.

Abdullah bin Muhammad saw.
Putra beliau dari Khadijah, meninggal ketika masih kecil.

Ibrahim bin Muhammad saw. (wafat 10 H)
Putra Nabi saw. dari Mariah Qibtiah. Dia hanya hidup selama 18 bulan. Nabi saw. menyaksikan ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir sambil meneteskan air mata. Beliau saw. berkata “mata boleh meneteskan air, hati boleh bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak diridai Allah”.
Qasim bin Muhammad saw.
Putra beliau dari Khadijah yang meninggal ketika masih kecil.
Putri –putri Nabi saw.
Fatimah binti Muhammad saw. (wafat 11 H)
Putri bungsu Rasulullah SAW dari Khadijah yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Dia tergolong wanita Quraisy yang genius dan pintar bicara. Dia menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Dari perkawinan ini lahirlah Hasan, Husain, Ummi Kultsum dan Zainab. Dia meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Dan dari Fatimah Az-Zahra ini lahirlah zuriat Rasul saw. sampai sekarang.

Ruqayyah binti Muhammad saw. (wafat 2 H)
Putri Rasulullah SAW. dari Khadijah yang dipersunting oleh Utbah bin Abu Lahab sewaktu jahiliah. Setelah munculnya Islam dan turunnya ayat yang berarti “Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia juga akan celaka” (S. Al-Masad ayat 1) dia langsung dicerai oleh suaminya atas perintah Abu Lahab. Ruqayyah memeluk Islam bersama ibunya. Kemudian dia dinikahi oleh Usman bin Affan dan ikut bersama suaminya hijrah ke Habasyah ketika umurnya masih muda lagi. Kemudian setelah 4 tahun di Habsyah mereka berhijrah ke Madinah lebih dahulu daripada Nabi s.a.w. dan menetap di Madinah. Pada masa perperangan Badar berlaku Ruqayyah sakit tenat dan Usman tinggal di Madinah merawat isterinya. Berita kemenangan tentera Badar sampai di Madinah ketika orang ramai sedang pulang dari pengkebumian Ruqayyah.

Ummi Kultsum binti Muhammad saw. (wafat 9 H/639 M)
Putri Rasulullah saw. dari Khadijah yang dipersunting oleh Utaibah bin Abu Lahab pada masa Jahiliah. Setelah turunnya ayat yang artinya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia juga akan binasa.” (S. Al-Masad ayat 1) ia dicerai oleh Utaibah atas perintah Abu Lahab. Setelah kakaknya, Ruqayyah meninggal , isteri pertama Usman dia dinikahi oleh Usman bin Affan. Usman digelar ZulNuraian ( pemilik dua cahaya ) kerana berkahwin dengan dua orang puteri Nabi s.a.w . Ummi Kultsum ikut berhijrah ke Madinah.

Zainab binti Muhammad saw. (wafat 8 H.)
Putri sulung Rasulullah saw. yang dilahirkan ketika umur Nabi saw. 30 tahun . Zainab berkahwin degan Abul Ash bin Rabi’ ( sepupunya ). Dia memeluk agama Islam dan ikut hijrah ke Madinah, sementara suaminya bertahan dalam agamanya di Mekah sehingga dia tertawan dalam perang Badar. Di saat itu, Rasulullah meminta kepadanya untuk menceraikan Zainab, lalu diceraikannya. Setelah dia masuk Islam, Rasulullah SAW. mengawinkan mereka kembali.

No comments: